شرکت فرآورده های غذائی محلات با نام تجاری ( تـک ) واقع در جنوب شهرستان محلات استان مرکزی با هدف اشتغال زائی و بهره برداری از مازاد محصولات کشاورزی با حدود صد نفر نیروی کار مشتمل بر کارگر ، کارمند ، متخصصین صنایع غذائی و آزمایشگاه در زمینی بمساحت حدود 12 هکتار و زیربنای فعلی حدود ده هزار متر مربع مشغول فعالیت می باشد .

ارتباط با ما

آدرس
شماره تماس
ایمیل